Home » Kinderfysiotherapie » Werkwijze

Werkwijze

In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat, indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag.

Om een goed beeld van het motorisch niveau van uw kind te krijgen zullen wij diverse testen afnemen gericht op het motorisch probleem. Indien van toepassing zullen wij ook, na overleg met u, contact opnemen met de huisarts, de leerkracht, en eventuele andere betrokkenen, om een goed beeld te krijgen hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering,- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier ook samen met uw kind thuis oefenen. Als dit nodig is, kunnen wij ook bij u thuis komen.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.