Wat is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs leren bewegen! Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de 3 tot 4 jarige vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Hierdoor is de kinderfysiotherapeut met recht de specialist in het bewegend functioneren van kinderen en jongeren te noemen!

Het komt voor dat u zich als ouder ongerust maakt over de zintuiglijke- en/of motorische ontwikkeling van uw baby of kind. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau, de huisarts, of de leerkracht op school een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Onthoudt dat een “niet pluis gevoel”, of twijfel reden genoeg is om een deskundige te raadplegen. Dus twijfel niet, bel gerust!

Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang. Vaak geldt: hoe eerder de problemen gesignaleerd en eventueel behandeld worden, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Werkwijze

In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat, indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag.

Om een goed beeld van het motorisch niveau van uw kind te krijgen zullen wij diverse testen afnemen gericht op het motorisch probleem. Indien van toepassing zullen wij ook, na overleg met u, contact opnemen met de huisarts, de leerkracht, en eventuele andere betrokkenen, om een goed beeld te krijgen hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering,- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier ook samen met uw kind thuis oefenen. Als dit nodig is, kunnen wij ook bij u thuis komen.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.