Peuters

Peuters

Peuters

De peuterleeftijd is een leeftijd waarop uw kind veel nieuwe vaardigheden leert. Uw kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Bij de opvang kan het opvallen door onhandigheid bij knutselen en tekenen, of bijvoorbeeld veelvuldig vallen. Een afwijkende stand van voeten of benen, veel struikelen en vallen of alleen maar op de tenen lopen, zijn ook redenen om advies bij ons te vragen. Uw kind kan pijn hebben bij bewegen of moeite hebben met inspanning. Een kind dat door een ziekte of handicap beperkt is in zijn bewegen kan met onze hulp leren omgaan met de beperkte mogelijkheden en op een aangepaste manier zich optimaal te ontwikkelen.

Onderzoek/behandeling

In onze praktijk, die voor uw kind uitnodigend en vriendelijk is ingericht, wordt de observatie en het onderzoek uitgevoerd. We onderzoeken welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Uw kind ervaart het meestal als erg leuk en uitdagend. Aan de hand van specifieke testen en daarbij behorend (spel)materiaal wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tevens kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met die van leeftijdsgenootjes. De bevindingen worden met de ouders besproken en indien u daar toestemming voor geeft, ook met de leerkracht.