Schoolgaand

Schoolgaand

Peuters

Kleuter

De kleuterleeftijd is de leeftijd waarop uw kind veel nieuwe vaardigheden leert, op zwemles gaat en leert fietsen. Uw kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Op school kan het opvallen door onhandigheid bij knutselen en tekenen. Een andere veel voorkomende hulpvraag is het niet mee kunnen komen met de gymles of veelvuldig vallen. Een afwijkende stand van voeten of benen, veel struikelen en vallen of alleen maar op de tenen lopen, zijn ook redenen om advies bij ons te vragen. Uw kind kan pijn hebben bij bewegen of moeite hebben met inspanning. Een kind dat door een ziekte of handicap beperkt is in zijn bewegen kan met onze hulp leren omgaan met de beperkte mogelijkheden en op een aangepaste manier zich optimaal te ontwikkelen.

Basisschoolleeftijd

Vanaf groep 3 leert uw kind ook lezen, rekenen en schrijven. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Van blokletters naar verbonden schrift. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat het veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo.

Op deze leeftijd worden ook de leeftijdsgenootjes steeds belangrijker. Tijdens de bewegingsspelletjes op het schoolplein wil het kind graag goed mee kunnen doen, het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel voor eigenwaarde. Een signaal kan zijn dat sport en spel moeilijk gaan. De leerkracht geeft bijvoorbeeld aan dat uw kind veel moeite heeft met de gymlessen of liever niet meedoet.

Maar ook concentratieproblemen, het niet stil kunnen zitten of houdingsproblemen kunnen een reden zijn om ons te consulteren. Daarnaast komen op deze leeftijd vaak aandoening als ADHD, autisme verwante stoornissen en DCD aan het licht.

Onderzoek/behandeling

In onze praktijk, die voor uw kind uitnodigend en vriendelijk is ingericht, wordt de observatie en het onderzoek uitgevoerd. We onderzoeken welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Uw kind ervaart het meestal als erg leuk en uitdagend. Aan de hand van specifieke testen en daarbij behorend (spel)materiaal wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tevens kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met die van leeftijdsgenootjes. De bevindingen worden met de ouders besproken en indien u daar toestemming voor geeft, ook met de leerkracht.

Schoolgaand

Tieners

Ook in de puberleeftijd verandert er weer veel bij uw kind, zowel innerlijk als uiterlijk. Dit kan er voor zorgen dat uw zoon/dochter pijnklachten krijgt. In onze praktijk komen regelmatig jongeren met hoofd,- nek en rugpijn, maar ook heup,- knie,- en enkelklachten komen veelvuldig voor, evenals sportblessures.

Onderzoek en behandeling

Door middel van een uitgebreid lichamelijk onderzoek proberen we achter de oorzaak van de klachten te komen. Naast het achterhalen van de oorzaak kijken we verder ook naar de invloed van de klacht op het bewegen. De bevindingen worden besproken. Indien wij behandeling zinvol achten zullen wij dit met uw puber bespreken. Veelal is bij deze klachten de eigen inzet van uw zoon/dochter erg belangrijk.

Op deze leeftijd hoeft u als ouder niet altijd aanwezig te zijn bij de behandeling, dit uiteraard in overleg met uw zoon/dochter.