Zuigelingen

ZuigelingenBaby & dreumes

Al trappelend en slaand leert een baby steeds doelgerichter te bewegen. Van klein en hulpeloos naar een ondernemende, zelfstandige peuter. Een ontwikkeling die razend snel en spectaculair verloopt. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke.

Een signaal kan zijn dat uw baby erg slap is of erg stijf. Of dat uw baby altijd met het hoofdje naar één kant wil liggen of de neiging heeft om te overstrekken. Ook veel huilen, slecht slapen en/of chronische aandoeningen aan de luchtwegen kunnen een teken zijn dat er iets aan de hand is. Verder zien wij regelmatig baby’s en dreumesen bij wie de ontwikkeling anders of langzamer verloopt dan verwacht. Bij Bengels en Kanjers hebben wij veel ervaring met het behandelen van kinderen met bijv. Down-syndroom en Erbse Parese, maar ook meer zeldzame aandoeningen en/of spierziekten.

Onderzoek

Het onderzoek kan zowel op de praktijk als bij u thuis plaats vinden. Na een uitgebreid vraaggesprek waarin onder andere vragen over de zwangerschap, bevalling en ontwikkeling tot nu toe aan bod komen volgt een onderzoek. Dit onderzoek bestaat veelal uit het observeren van de bewegingen die uw baby of dreumes uit zichzelf doet, aangevuld met uitgelokte bewegingen. Door middel van diverse testen kunnen we beoordelen of de wijze waarop uw kind zich beweegt past bij zijn leeftijd. De bevindingen worden met u besproken.

Advies/behandeling

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling nodig is wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. De behandelingen kunnen zowel op de praktijk als thuis plaats vinden.

Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. Zo nodig maken we gebruik van hulpmiddelen of speciaal spelmateriaal ter bevordering van de ontwikkeling van uw baby of peuter. Indien gewenst kunnen we ook het kinderdagverblijf bezoeken om de leidsters te informeren en adviseren.