Kwaliteit

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals). Deze rollen zijn uitgebreid beschreven in het Beroepscompetentieprofiel kinderfysiotherapeut.

Een nieuw beroepscompetentieprofiel is in ontwikkeling.

Registratie

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Daar is tevens informatie te vinden over de herregistratie-eisen zoals vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).

Het register én het deelregister Kinderfysiotherapie worden beheerd door het KNGF.

Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie.

Alle kinderfysiotherapeuten werkzaam bij Kinderfysiotherapie Bengels en Kanjers zijn geregistreerd in het CKR en voldoen hiermee aan de eisen van de beroepsvereniging.