TARIEVEN

Tarieven en vergoedingen

Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard de eerste 18 zittingen uit de basisverzekering. Na 18 zittingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop uw kind aanvullend verzekerd is. Als de aandoening van uw kind voorkomt op de chronische lijst en er is een verwijzing van een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Kinderfysiotherapie Bengels en Kanjers heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven:

Code Omschrijving Tarief
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 44,75
1101 Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 58,00
1103 Instructie/overleg ouders patiënt € 44,75
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 47,50
1920 Telefonisch consult € 15,00
1400 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch consult inclusief verslaglegging € 90,00
Eigen bijdrage hoofdmeting (PCM) € 5,00

⃰ Geldt ook voor patiënten waarvan de reguliere zittingen wel vergoedt worden

ANNULEREN

Afspraken die niet door kunnen gaan dienen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet, of niet tijdig afzeggen, zullen de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht.