meisje speelt

Werkwijze

Hoe werkt Bengels en Kanjers?

Wanneer je je kind aanmeldt bij onze praktijk bespreken we eerst telefonisch kort de hulpvraag van jou en je kind: intake/screening. Daarna maken we een eerste afspraak waarbij dieper op de hulpvraag wordt ingegaan.

  • Wanneer je op het eerste gesprek komt neem dan Identiteitskaart en verzekeringspas mee.
  • Ook het BSN nummer van je kind is belangrijk.

Wanneer je liever eerst de hulpvraag wilt vertellen of je vragen beantwoord wilt krijgen zonder je kind, dan kan dat natuurlijk.

Vervolgens onderzoeken we je kind om een volledig beeld van de motorische functies, activiteiten en mogelijkheden te krijgen.  Zo kunnen we een inschatting maken in hoeverre je kind deel kan nemen (participatie) aan leeftijd-adequate-activiteiten.

Het zou kunnen dat we het motorische niveau met behulp van standaard tests doen. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie  over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op samen met de ouders.

Alleen met jouw toestemming zoeken we contact met andere professionals.

meisje speelt

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische (ontwikkelings-) mogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Hier is wel een verwijzing voor nodig van je huisarts of specialist. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies  voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

Wij hebben een contract met alle verzekeraars dus de behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij je verzekeraar.