Schrijvenpxhere.com

Motorische schrijfproblemen

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is anno 2020 schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Van blokletters naar verbonden schrift. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat het veel moeite heeft met het leesbaar schrijven of het bijhouden van het tempo.

Schrijven is een complexe vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en cognitie. Hier kan dan ook een hoop misgaan, met een slecht leesbaar handschrift als gevolg.

Meestal is het de leerkracht die u adviseert extra hulp in te schakelen met betrekking tot het goed en leesbaar kunnen schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

Schrijven

Enkele hulpvragen die regelmatig voorkomen zijn:

  • Het handschrift is slordig of onleesbaar
  • Mijn kind krijgt zijn werk niet op tijd af
  • Mijn kind klaagt regelmatig over een zere hand, arm en/of nek tijdens het schrijven
  • Mijn kind houdt zijn pen zo raar vast, is dat erg?
  • Mag mijn kind niet in blokletters blijven schrijven het leren van het verbonden schrift kost hem zoveel moeite

Tijdens het onderzoek nemen we diverse specifieke testen en vragenlijsten af. Ook nemen we contact op met de leerkracht om een goed beeld te krijgen van de probleemgebieden en wanneer de problemen zich voor doen.

Afhankelijk van de resultaten stellen we al dan niet een behandelplan voor.

Alle kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Bengels en Kanjers werken volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van het NVFK.

Zo bent u ervan verzekerd dat wij uw kind onderzoeken en behandelen volgens de meest recente wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze doelgroep.