kind loopt speelt balpxhere.com

Sensomotorische integratie

Wat is sensomotorische integratie of sensorische integratie?

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij het spelen.

kind loopt speelt bal

Wat doet sensomotorische integratie?

Sensomotorische integratie speelt een belangrijke rol bij het waarschuwen voor gevaar, het richten van de aandacht en het opnemen van informatie. Bij iedere zintuigprikkel kiezen we op welke manier we reageren. Gelukkig gebeurt dit meestal onbewust en hoeven we er niet over na te denken.

Problemen met de sensomotorische integratie?

Bij problemen met de sensomotorische integratie wordt er op bepaalde zintuigprikkels niet gereageerd en op andere zintuigprikkels te sterk gereageerd. Hierdoor reageren we alsof we in gevaar verkeren, terwijl dat niet zo is, of we geven deze zintuigprikkels te weinig aandacht, terwijl dat wel zou moeten. De zintuigprikkels worden niet op de juiste manier gebruikt en verwerkt. De ontwikkeling komt onvoldoende op gang. We richten onze aandacht op een verkeerde manier, merken onze eigen bewegingen onvoldoende op. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten te weinig, voelen ons lijf onvoldoende aan en ontstaan er problemen met de concentratie en het leren van dingen.

Wat is er aan te doen?

Kinderen met bovenstaande problematiek kunnen worden aangemeld bij gespecialiseerde SI-therapeuten. Agnes is hierin gespecialiseerd. Naar aanleiding van uw verhaal en het invullen van een uitgebreide vragenlijst zal er een onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Een belangrijk aspect hierbij is ouder educatie. Hoe beter u namelijk begrijpt hoe een en ander werkt bij uw zoon of dochter, hoe beter u hier dagelijks op in kunt spelen.